Simbol Matematik

Simbol dan tanda matematik digunakan untuk menggambarkan nombor, ungkapan dan operasi matematik.

Simbol dan definisi matematik

Simbol matematik asas + - × ÷ = () <>% ...
Simbol aljabar x ≜≈∑∏ e ...
Simbol geometri ∡∟º || Δ ...
Simbol statistik P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Simbol logik ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Tetapkan simbol teori {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Simbol kalkulus & analisis εiy '∫ d / dx
Simbol nombor 01234567 ...
Simbol abjad Yunani αβγδεζηθ ...
Angka Rom XIVLCD

 

 

 


Lihat juga

Facebook Twitter WhatsApp E-mel

Tulis cara memperbaiki halaman ini

SIMBOL MATH
JADUAL RAPID