Simbol Logik

Tanda dan simbol logik

Jadual simbol matematik logik

Simbol Nama Simbol Makna / definisi Contohnya
dan dan x y
^ caret / circumflex dan x ^ y
& ampersand dan x & y
+ tambah atau x + y
karet terbalik atau xy
| garis menegak atau x | y
x ' petikan tunggal tidak - penolakan x '
x bar tidak - penolakan x
¬ bukan tidak - penolakan ¬ x
! tanda seru tidak - penolakan ! x
bulat tambah / oplus eksklusif atau - xor xy
~ tilde Penafian ~ x
menyiratkan    
bersamaan jika dan hanya jika (iff)  
bersamaan jika dan hanya jika (iff)  
untuk semua    
ada wujud    
tidak ada    
Oleh itu    
kerana / sejak    

 


Lihat juga

SIMBOL MATH
JADUAL RAPID