Tetapkan Simbol Teori

Senarai simbol set teori dan kebarangkalian.

Jadual simbol teori set

Simbol Nama Simbol Makna /
definisi
Contohnya
{} set kumpulan unsur A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| seperti itu jadi itu A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B persimpangan objek yang tergolong dalam set A dan set B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B kesatuan objek yang tergolong dalam set A atau set B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B subset A adalah subset dari B. set A termasuk dalam set B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B subset yang betul / subset yang ketat A adalah subset B, tetapi A tidak sama dengan B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B bukan subset set A bukan subset bagi set B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superset A adalah superset B. set A merangkumi set B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B superset yang betul / superset yang ketat A adalah superset B, tetapi B tidak sama dengan A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B bukan superset set A bukan superset bagi set B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A set kuasa semua subset dari A  
\ mathcal {P} (A) set kuasa semua subset dari A  
A = B kesaksamaan kedua-dua set mempunyai anggota yang sama A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c pelengkap semua objek yang bukan milik set A  
A ' pelengkap semua objek yang bukan milik set A  
A \ B pelengkap relatif objek milik A dan bukan B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB pelengkap relatif objek milik A dan bukan B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
AΔB perbezaan simetri objek milik A atau B tetapi tidak ke persimpangannya A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B perbezaan simetri objek milik A atau B tetapi tidak ke persimpangannya A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A unsur,
milik
menetapkan keahlian A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A bukan unsur tiada keahlian yang ditetapkan A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) pasangan pesanan koleksi 2 elemen  
A × B produk kartesian set semua pasangan yang dipesan dari A dan B  
| A | kardinaliti bilangan unsur set A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A kardinaliti bilangan unsur set A A = {3,9,14}, # A = 3
| palang menegak seperti itu A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null bilangan nombor semula jadi yang tidak terhingga  
1 aleph-one kardinaliti bagi nombor ordinal yang boleh dikira  
Ø set kosong Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} set sejagat set semua nilai yang mungkin  
0 nombor semula jadi / nombor bulat ditetapkan (dengan sifar) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 nombor semula jadi / nombor bulat ditetapkan (tanpa sifar) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
nombor bulat ditetapkan \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
nombor rasional ditetapkan \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}dan b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
nombor nyata ditetapkan \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
set nombor kompleks \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Simbol statistik ►

 


Lihat juga

Facebook Twitter WhatsApp E-mel

Tulis cara memperbaiki halaman ini

SIMBOL MATH
JADUAL RAPID