Simbol Kalkulus

Kalkulus dan analisis simbol dan definisi matematik.

Jadual simbol matematik kalkulus & analisis

Simbol Nama Simbol Makna / definisi Contohnya
\ lim_ {x \ hingga x0} f (x) had had nilai fungsi  
ε epsilon mewakili bilangan yang sangat kecil, hampir dengan sifar ε 0
e nombor pemalar / Euler e = 2.718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
awak ' kata terbitan derivatif - notasi Lagrange (3 x 3 ) '= 9 x 2
awak '' kata terbitan kedua terbitan terbitan (3 x 3 ) "= 18 x
y ( n ) terbitan ke-9 n terbitan kali (3 x 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} kata terbitan derivatif - notasi Leibniz d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} kata terbitan kedua terbitan terbitan d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} terbitan ke-9 n terbitan kali  
\ titik {y} terbitan masa terbitan mengikut masa - notasi Newton  
terbitan masa kedua terbitan terbitan  
D x y kata terbitan terbitan - notasi Euler  
D x 2 y kata terbitan kedua terbitan terbitan  
\ frac {\ separa f (x, y)} {\ separa x} terbitan separa   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
tidak terpadu bertentangan dengan terbitan  
kamiran berganda integrasi fungsi 2 pemboleh ubah  
tiga kamiran integrasi fungsi 3 pemboleh ubah  
kamiran tertutup / garis terpadu    
kamiran permukaan tertutup    
kamiran isi padu tertutup    
[ a , b ] selang tertutup [ a , b ] = { x | axb }  
( a , b ) selang terbuka ( a , b ) = { x | a < x < b }  
i unit khayalan saya √ √ -1 z = 3 + 2 i
z * konjugat kompleks z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z konjugat kompleks z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) bahagian nyata bagi nombor kompleks z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Saya ( z ) bahagian khayalan bagi nombor kompleks z = a + bi → Im ( z ) = b Im (3 - 2 i ) = -2
| z | nilai mutlak / magnitud bagi nombor kompleks | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | 3 - 2 i | = √13
arg ( z ) hujah nombor kompleks Sudut jejari di satah kompleks arg (3 + 2 i ) = 33.7 °
nabla / del pengendali kecerunan / perbezaan f ( x , y , z )
vektor    
vektor unit    
x * y konvolusi y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Transformasi Laplace F ( s ) = { f ( t )}  
Transformasi Fourier X ( ω ) = { f ( t )}  
δ fungsi delta    
lemniscate simbol infiniti  

 


Lihat juga

Facebook Twitter WhatsApp E-mel

Tulis cara memperbaiki halaman ini

SIMBOL MATH
JADUAL RAPID