Hoe joules naar kilowatt te converteren

Hoe energie in joules (J) om te zetten in elektrisch vermogen in kilowatt (kW) .

Je kunt kilowatt uit joules en seconden berekenen, maar je kunt joules niet omzetten naar kilowatt, aangezien joule en kilowatteenheden verschillende hoeveelheden vertegenwoordigen.

Berekeningsformule van joule naar kilowatt

Het vermogen P in kilowatt (kW) is gelijk aan de energie E in joules (J), gedeeld door 1000 maal de tijdsperiode t in seconden (s):

P (kW) = E (J) / (1000 × t (s) )

Dus

kilowatt = joule / (1000 × seconde)

of

kW = J / (1000 × s)

Voorbeeld

Wat is het stroomverbruik van een elektrisch circuit met een energieverbruik van 90 joules gedurende een tijdsduur van 3 seconden?

P (kW) = 90J / (1000 × 3s) = 0,03 kW

 

Hoe u kW naar joules omzet ►

 


Zie ook

Advertising

ELEKTRISCHE BEREKENINGEN
SNELLE TABELLEN