Algebra-symbolen

Lijst met wiskundige algebrasymbolen en tekens.

Tabel met algebra-wiskundige symbolen

Symbool Symboolnaam Betekenis / definitie Voorbeeld
x x variabele onbekende waarde om te vinden wanneer 2 x = 4, dan x = 2
= is gelijk aan teken gelijkheid 5 = 2 + 3
5 is gelijk aan 2 + 3
niet gelijkteken ongelijkheid 5 ≠ 4
5 is niet gelijk aan 4
gelijkwaardigheid identiek aan  
gelijk per definitie gelijk per definitie  
: = gelijk per definitie gelijk per definitie  
~ ongeveer gelijk zwakke benadering 11 ~ 10
ongeveer gelijk benadering sin (0,01) ≈ 0,01
evenredig met evenredig met yx als y = kx, k constant
lemniscaat oneindigheidssymbool  
veel minder dan veel minder dan 1 ≪ 1000000
veel groter dan veel groter dan 1000000 ≫ 1
() haakjes bereken de uitdrukking eerst binnen 2 * (3 + 5) = 16
[] beugels bereken de uitdrukking eerst binnen [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} een beugel set  
x vloerbeugels rondt het getal af naar een lager geheel getal ⌊4,3⌋ = 4
x plafondbeugels rond het getal af naar het bovenste gehele getal ⌈4,3⌉ = 5
x ! uitroepteken faculteit 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | verticale balken absolute waarde | -5 | = 5
f ( x ) functie van x kaarten waarden van x naar f (x) f ( x ) = 3 x +5
( fg ) functie samenstelling

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) open interval ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] gesloten interval [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
delta verandering / verschil t = t 1 - t 0
onderscheidend Δ = b 2 - 4 ac  
sigma sommatie - som van alle waarden binnen reeks reeksen X ik = X 1 + X 2 + ... + X n
∑∑ sigma dubbele sommatie dubbele som x
hoofdletter pi product - product van alle waarden in reeksen X ik = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
e e constante / Euler's getal e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Euler-Mascheroni constant γ = 0,5772156649 ...  
φ gouden ratio gulden snede constant  
π pi constant π = 3,141592654 ...

is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel

c = πd = 2⋅ πr

Lineaire algebra-symbolen

Symbool Symboolnaam Betekenis / definitie Voorbeeld
· punt scalair product a · b
× kruis vector product a × b
AB tensor product tensorproduct van A en B AB
\ langle x, y \ rangle inproduct    
[] beugels matrix van getallen  
() haakjes matrix van getallen  
| A | bepalend determinant van matrix A  
det ( A ) bepalend determinant van matrix A  
|| x || dubbele verticale balken norm  
EEN T transponeren matrix transponeren ( EEN T ) ij = ( A ) ji
A Hermitische matrix matrix geconjugeerde transponeren ( A ) ij = ( A ) ji
A * Hermitische matrix matrix geconjugeerde transponeren ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 inverse matrix AA -1 = I  
rang ( A ) matrix rang rang van matrix A rang ( A ) = 3
zwak ( U ) dimensie afmeting van matrix A dim ( U ) = 3

 

Statistische symbolen ►

 


Zie ook

Advertising

MATH SYMBOLEN
SNELLE TABELLEN