Geometrie symbolen

Tabel met symbolen in geometrie:

Symbool Symboolnaam Betekenis / definitie Voorbeeld
hoek gevormd door twee stralen ∠ABC = 30 °
hoek gemeten hoek   hoekABC = 30 °
hoek sferische hoek   AOB = 30 °
juiste hoek = 90 ° α = 90 °
° mate 1 draai = 360 ° α = 60 °
deg mate 1 slag = 360 graden α = 60 graden
prime boogminuut, 1 ° = 60 ′ α = 60 ° 59 ′
dubbele prime boogseconde, 1 ′ = 60 ″ α = 60 ° 59'59 ″
lijn lijn oneindige lijn  
AB lijnstuk lijn van punt A naar punt B  
straal straal lijn die begint vanaf punt A  
boog boog boog van punt A naar punt B boog = 60 °
loodrecht loodrechte lijnen (hoek van 90 °) ACBC
parallel parallelle lijnen ABCD
congruent aan gelijkwaardigheid van geometrische vormen en afmetingen ∆ABC ≅ ∆XYZ
~ gelijkenis dezelfde vormen, niet dezelfde grootte ∆ABC ~ ∆XYZ
Δ driehoek driehoekige vorm ΔABC ≅ ΔBCD
| x - y | afstand afstand tussen punten x en y | x - y | = 5
π pi constant π = 3,141592654 ...

is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel

c = πd = 2⋅ πr
rad radialen radialen hoekeenheid 360 ° = 2π rad
c radialen radialen hoekeenheid 360 ° = 2π c
grad gradiënten / gons grads hoekeenheid 360 ° = 400 grad
g gradiënten / gons grads hoekeenheid 360 ° = 400 g

 

Algebra-symbolen ►

 


Zie ook

Advertising

MATH SYMBOLEN
SNELLE TABELLEN