Theorie-symbolen instellen

Lijst met verzamelingen symbolen van verzamelingenleer en waarschijnlijkheid.

Tabel met symbolen van de verzamelingenleer

Symbool Symboolnaam Betekenis /
definitie
Voorbeeld
{} set een verzameling elementen A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| zoals dat zodat A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B kruispunt objecten die behoren tot set A en set B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B unie objecten die behoren tot set A of set B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B subgroep A is een subset van B. set A is opgenomen in set B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B juiste subset / strikte subset A is een subset van B, maar A is niet gelijk aan B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B geen subset set A is geen subset van set B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superset A is een superset van B. set A bevat set B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B juiste superset / strikte superset A is een superset van B, maar B is niet gelijk aan A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B niet superset set A is geen superset van set B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 EEN vermogensset alle subsets van A  
\ mathcal {P} (A) vermogensset alle subsets van A  
A = B gelijkheid beide sets hebben dezelfde leden A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
Een c aanvulling alle objecten die niet tot set A behoren  
EEN' aanvulling alle objecten die niet tot set A behoren  
A \ B relatief complement objecten die bij A horen en niet bij B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB relatief complement objecten die bij A horen en niet bij B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symmetrisch verschil objecten die bij A of B horen, maar niet bij hun snijpunt A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symmetrisch verschil objecten die bij A of B horen, maar niet bij hun snijpunt A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
een ∈A element van,
behoort tot
lidmaatschap instellen A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A geen onderdeel van geen vast lidmaatschap A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) Besteld paar verzameling van 2 elementen  
A × B Cartesiaans product set van alle bestelde paren van A en B  
| A | kardinaliteit het aantal elementen van set A A = {3,9,14}, | A | = 3
#EEN kardinaliteit het aantal elementen van set A A = {3,9,14}, # A = 3
| verticale balk zoals dat A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null oneindige kardinaliteit van natuurlijke getallen  
1 aleph-one kardinaliteit van telbare rangtelwoorden ingesteld  
Ø lege set Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} universele set set van alle mogelijke waarden  
0 natuurlijke getallen / hele getallen set (met nul) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 natuurlijke getallen / hele getallen set (zonder nul) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
gehele getallen ingesteld \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
rationale getallen ingesteld \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}en b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
reële getallen ingesteld \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6,343434 ∈\ mathbb {R}
complexe getallen ingesteld \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 ik\ mathbb {C}

 

Statistische symbolen ►

 


Zie ook

Advertising

MATH SYMBOLEN
SNELLE TABELLEN