Nummer symbolen

Hier zijn verschillende typen cijfersymbolen:

Tabel met cijfersymbolen

Naam West-Arabisch Roman Oost-Arabisch Hebreeuws
nul 0   ٠  
een 1 Ik ١ א
twee 2 II ٢ ב
drie 3 III ٣ ג
vier 4 IV ٤ ד
vijf 5 V ٥ ה
zes 6 VI ٦ ו
zeven 7 VII ٧ ז
acht 8 VIII ٨ ח
negen 9 IX ٩ ט
tien 10 X ١٠ י
elf 11 XI ١١ יא
twaalf 12 XII ١٢ יב
dertien 13 XIII ١٣ יג
veertien 14 XIV ١٤ יד
vijftien 15 XV ١٥ טו
zestien 16 XVI ١٦ טז
zeventien 17 XVII ١٧ יז
achttien 18 XVIII ١٨ יח
negentien 19 XIX ١٩ יט
twintig 20 XX ٢٠ כ
dertig 30 XXX ٣٠ ל
veertig 40 XL ٤٠ מ
vijftig 50 L ٥٠ נ
zestig 60 LX ٦٠ ס
zeventig 70 LXX ٧٠ ע
tachtig 80 LXXX ٨٠ פ
negentig 90 XC ٩٠ צ
honderd 100 C ١٠٠ ק

 


Zie ook

Advertising

MATH SYMBOLEN
SNELLE TABELLEN