Jak zamienić luks na kandelę

Jak przeliczyć natężenie oświetlenia w luksach (lx) na natężenie światła w kandeli (cd).

Możesz obliczyć kandele na podstawie luksów i odległości od źródła światła.

Nie możesz zamienić luksów na kandele, ponieważ kandela i luks nie reprezentują tej samej ilości.

Obliczanie luksów do kandeli

Obliczanie luksów do kandeli z odległością w stopach

Natężenie światła I v w kandeli (cd) jest równe 0,09290304- krotności natężenia oświetlenia E v w luksach (lx),

razy kwadratowa odległość od źródła światła d 2 w stopach kwadratowych (ft 2 ):

I v (cd) = 0,09290304 × E v (lx) × ( d (ft) ) 2

Więc

kandela = 0,09290304 × luks × stopy kwadratowe

Lub

cd = 0,09290304 × lx × ft 2

Obliczanie luksów do kandeli z odległością w metrach

Natężenie światła I v w kandelach (cd) jest równe natężeniu oświetlenia E v w luksach (lx),

razy kwadratowa odległość od źródła światła d 2 w metrach kwadratowych (m 2 ):

I v (cd) = E v (lx) × ( d (m) ) 2

Więc

kandela = luks × metry kwadratowe

Lub

cd = lx × m 2

 

Obliczanie kandeli do luksów ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA OŚWIETLENIA
SZYBKIE STOŁY