Jak zamienić luksy na waty

Jak przeliczyć natężenie oświetlenia w luksach (lx) na moc elektryczną w watach (W) .

Możesz obliczyć waty na podstawie luksów, skuteczności świetlnej i pola powierzchni. 

Jednostki luksów i watów reprezentują różne wielkości, więc nie można zamienić luksów na waty.

Wzór obliczeniowy od luksów do watów

Obliczanie luksów do watów z obszarem w stopach kwadratowych

Strumień świetlny Φ V w lumenach (lm) jest równy 0,09290304 razy natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) razy pole powierzchni A w stopach kwadratowych (ft 2 ):

Φ V (lm) = 0,09290304 × E v (lx) × A (stopy 2 )

 

Moc P w watach (W) jest równa strumieniowi świetlnemu Φ V w lumenach (lm) podzielonemu przez skuteczność świetlną η w lumenach na wat (lm / W):

P (W) = Φ V (lm) / η (lm / W)

 

Zatem moc P w watach (W) jest równa 0,09290304 razy natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) razy pole powierzchni A w stopach kwadratowych (ft 2 ), podzielone przez skuteczność świetlną η w lumenach na wat (lm / W):

P (W) = 0,09290304 × E v (lx) × A (stopy 2 ) / η (lm / W)

Więc

waty = 0,09290304 × luks × (stopy kwadratowe) / (lumenów na wat)

lub

W = 0,09290304 × lx × ft 2 / (lm / W)

Przykład

Jakie jest zużycie energii przy natężeniu oświetlenia 50 luksów, skuteczności świetlnej 15 lumenów na wat i powierzchni 200 stóp kwadratowych?

P = 0.09290304 x 50 lx x 200 ft 2 /15 lm / W = 61,94 W

Obliczanie luksów do watów z obszarem w metrach kwadratowych

Strumień świetlny Φ V w lumenach (lm) jest równy natężeniu oświetlenia E v w luksach (lx) pomnożonym przez pole powierzchni A w metrach kwadratowych (m 2 ):

Φ V (lm) = E v (lx) × A (m 2 )

 

Moc P w watach (W) jest równa strumieniowi świetlnemu Φ V w lumenach (lm) podzielonemu przez skuteczność świetlną η w lumenach na wat (lm / W):

P (W) = Φ V (lm) / η (lm / W)

 

Zatem moc P w watach (W) jest równa natężeniu oświetlenia E v w luksach (lx) pomnożonym przez pole powierzchni A w metrach kwadratowych (m 2 ), podzielonemu przez skuteczność świetlną η w lumenach na wat (lm / W):

P (W) = E v (lx) × A (m 2 ) / η (lm / W)

Więc

waty = luks × (metry kwadratowe) / (lumenów na wat)

lub

W = lx × m 2 / (lm / W)

Przykład

Jakie jest zużycie energii przy natężeniu oświetlenia 50 luksów, skuteczności świetlnej 15 lumenów na wat i powierzchni 18 metrów kwadratowych?

P = 50 lx x 18 m 2 /15 lm / W = 60W

Tabela skuteczności świetlnej

Typ lekki Typowa
skuteczność świetlna
(lumenów / wat)
Żarówka wolframowa 12,5-17,5 lm / W
Lampa halogenowa 16-24 lm / W
Lampa fluorescencyjna 45-75 lm / W
Lampa LED 80-100 lm / W
Lampa metalohalogenkowa 75-100 lm / W
Wysokoprężna lampa sodowa 85-150 lm / W
Niskoprężna lampa sodowa 100-200 lm / W
Lampa na pary rtęci 35-65 lm / W

 

Obliczanie watów do luksów ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA OŚWIETLENIA
SZYBKIE STOŁY