Jak zamienić waty na luksy

Jak zamienić moc elektryczną w watach (W) na natężenie oświetlenia w luksach (lx).

Możesz obliczyć luksy na podstawie watów, skuteczności świetlnej i powierzchni.

Jednostki mocy i luksów reprezentują różne ilości, więc nie można zamienić watów na luksy.

Wzór obliczeniowy watów do luksów

Obliczanie watów na luksy z obszarem w stopach kwadratowych

Strumień świetlny Φ V w lumenach (lm) jest równy mocy P w watach (W), pomnożonej przez skuteczność świetlną η w lumenach na wat (lm / W):

Φ V (lm) = P (W) × η (lm / W)

 

Natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) jest równe 10,76391-krotności strumienia świetlnego Φ V w lumenach (lm) podzielonego przez pole powierzchni A w stopach kwadratowych (ft 2 ):

E v (lx) = 10,76391 × Φ V (lm) / A (stopy 2 )

 

Zatem natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) jest równe 10,76391-krotnej mocy P w watach (W), pomnożonej przez skuteczność świetlną η w lumenach na wat (lm / W) podzielonej przez pole powierzchni A w stopach kwadratowych (ft 2 ):

E v (lx) = 10,76391 × P (W) × η (lm / W) / A (ft 2 )

Więc

luks = 10,76391 × waty × (lumenów na wat) / (stopy kwadratowe)

lub

lx = 10,76391 × W × (lm / W) / ft 2

Przykład

Jakie jest natężenie oświetlenia przy poborze mocy 60 watów, skuteczności świetlnej 15 lumenów na wat i powierzchni 200 stóp kwadratowych?

Φ V = 10,76391 × 60 W × 15 lm / W / 200 stóp 2 = 48,44 lx

Obliczanie watów do luksów z obszarem w metrach kwadratowych

Strumień świetlny Φ V w lumenach (lm) jest równy mocy P w watach (W), pomnożonej przez skuteczność świetlną η w lumenach na wat (lm / W):

Φ V (lm) = P (W) × η (lm / W)

 

Natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) jest równe strumieniowi świetlnemu Φ V w lumenach (lm) podzielonemu przez pole powierzchni A w metrach kwadratowych (m 2 ):

E v (lx) = Φ V (lm) / A (m 2 )

 

Zatem natężenie oświetlenia E v w luksach (lx) jest równe mocy P w watach (W), pomnożonej przez skuteczność świetlną η w lumenach na wat (lm / W) podzielonej przez pole powierzchni A w metrach kwadratowych (m 2 ):

E v (lx) = P (W) × η (lm / W) / A (m 2 )

Więc

luks = waty × (lumenów na wat) / (metry kwadratowe)

lub

lx = W × (lm / W) / m 2

Przykład

Jakie jest natężenie oświetlenia przy poborze mocy 60 watów, skuteczności świetlnej 15 lumenów na wat i powierzchni 18 metrów kwadratowych?

Φ V = 60 W × 15 lm / W / 18 m 2 = 50 lx

Tabela skuteczności świetlnej

Typ lekki Typowa
skuteczność świetlna
(lumenów / wat)
Żarówka wolframowa 12,5-17,5 lm / W
Lampa halogenowa 16-24 lm / W
Lampa fluorescencyjna 45-75 lm / W
Lampa LED 80-100 lm / W
Lampa metalohalogenkowa 75-100 lm / W
Wysokoprężna lampa sodowa 85-150 lm / W
Niskoprężna lampa sodowa 100-200 lm / W
Lampa na pary rtęci 35-65 lm / W

Żarówki energooszczędne mają wysoką skuteczność świetlną (więcej lumenów na wat).

 

Obliczanie luksów do watów ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA OŚWIETLENIA
SZYBKIE STOŁY