cat w systemie Linux / Unix

Polecenie cat w systemie Linux.

 Polecenie cat służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych i łączenia kilku plików w jeden plik.

Polecenie cat nie akceptuje katalogów.

składnia polecenia cat

$ cat [options] file1 [file2...]

cat opcje poleceń

główne opcje polecenia cat:

opcja opis
cat -b dodaj numery wierszy do niepustych wierszy
cat -n dodaj numery linii do wszystkich linii
cat -s ściśnij puste wiersze w jednym wierszu
cat -E pokaż $ na końcu wiersza
cat -T pokaż ^ I zamiast tabulatorów

przykłady poleceń cat

Wyświetl dane pliku tekstowego:

$ cat list1.txt
milk
bread
apples

$ cat list2.txt
house
car

$

 

Połącz 2 pliki tekstowe:

$ cat list1.txt list2.txt
milk
bread
apples

house
car

$

 

Połącz 2 pliki tekstowe w inny plik:

$ cat list1.txt list2.txt / todo.txt
$

 

 


Zobacz też

Advertising

LINUX
SZYBKIE STOŁY