polecenie cd w systemie Linux / Unix

cd to polecenie systemu Linux służące do zmiany katalogu / folderu powłoki terminala.

Możesz nacisnąć przycisk zakładki , aby automatycznie uzupełnić nazwę katalogu.

składnia cd

$ cd [directory]

Przykłady poleceń cd

Przejdź do katalogu domowego (określanego przez zmienną środowiskową $ HOME):

$ cd

 

Przejdź także do katalogu domowego:

$ cd ~

 

Przejdź do katalogu głównego:

$ cd /

 

Przejdź do katalogu nadrzędnego:

$ cd ..

 

Przejdź do podkatalogu Dokumenty :

$ cd Documents

 

Przejdź do podkatalogu Dokumenty / Książki :

$ cd Documents/Books

 

Przejdź do katalogu ze ścieżką bezwzględną / home / user / Desktop :

$ cd /home/user/Desktop

 

Zmień na nazwę katalogu ze spacjami - Moje obrazy :

$ cd My\ Images

Lub

$ cd "My Images"

Lub

$ cd 'My Images'

 


Zobacz też

Advertising

LINUX
SZYBKIE STOŁY