Jak przeglądać / łączyć pliki tekstowe

Linux przeglądaj / łącz pliki tekstowe.

Wyświetl plik tekstowy

$ cat list1.txt
milk
bread
apples

$ cat list2.txt
house
car

$

Połącz pliki tekstowe

$ cat list1.txt list2.txt
milk
bread
apples

house
car

$

Połącz 2 pliki tekstowe w inny plik

$ cat list1.txt list2.txt / todo.txt
$

 

polecenie cat ►

 


Advertising

LINUX
SZYBKIE STOŁY