Jak przenosić pliki w systemie Linux / Unix

Pliki do przenoszenia w systemach Unix / Linux.

 

Przenieś składnię pliku:

$ mv [options] sourcefiles destdir

 

Przenieś main.c def.h pliki do katalogu / home / usr / szybki / katalogów

$ mv main.c def.h /home/usr/rapid/

 

Przenieś wszystkie pliki C z bieżącego katalogu do podkatalogu bak

$ mv *.c bak

 

mv polecenie ►

 


Zobacz też

Advertising

LINUX
SZYBKIE STOŁY