Konwerter plików binarnych na ciągi

Wprowadź liczby binarne z dowolnym prefiksem / postfiksem / separatorem i naciśnij przycisk Konwertuj
(np .: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Konwerter łańcuchowy na binarny ►

Kodowanie tekstu ASCII wykorzystuje stały 1 bajt dla każdego znaku.

Kodowanie tekstu UTF-8 wykorzystuje zmienną liczbę bajtów dla każdego znaku. Wymaga to separatora między każdą liczbą binarną.

Jak przekonwertować plik binarny na tekst

Konwertuj binarny kod ASCII na tekst:

  1. Uzyskaj bajt binarny
  2. Konwertuj bajt dwójkowy na dziesiętny
  3. Uzyskaj znak kodu ASCII z tabeli ASCII
  4. Kontynuuj z następnym bajtem

Przykład

Konwersja "01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011" binarny kod ASCII do tekstu:

Rozwiązanie:

Użyj tabeli ASCII, aby uzyskać znak z kodu ASCII.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = „P”

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = „l”

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = „a”

Dla wszystkich bajtów binarnych powinieneś otrzymać tekst:

"Sadzić drzewa"

Jak przekonwertować plik binarny 01000001 na tekst?

Użyj tabeli ASCII:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 2 = 64 + 1 = 65 = znak „A”

Jak przekonwertować plik binarny 00110000 na tekst?

Użyj tabeli ASCII:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = znak '0'

Tabela konwersji tekstu binarnego na tekst ASCII

Szesnastkowy Dwójkowy
Znak ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Przestrzeń
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Ja
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY