Jak przekonwertować stopnie na radiany

Formuła konwersji stopni na radiany

Jeden stopień to 0,01745329252 radianów:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Kąt α w radianach jest równy kątowi α w stopniach pomnożonemu przez stałą pi podzielonemu przez 180 stopni:

α (radiany) = α (stopnie) × π / 180 °

lub

radiany = stopnie × π / 180 °

Przykład

Zamień kąt 30 stopni na radiany:

α (radiany) = α (stopnie) × π / 180 ° = 30 ° × 3,1459 / 180 ° = 0,5236 rad

Stopnie do radianów pod względem liczby pi

Kąt α w radianach jest równy kątowi α w stopniach pomnożonemu przez stałą pi podzielonemu przez 180 stopni:

α (radiany) = (α (stopnie) / 180 °) × π

Przykład

Zamień kąt 30 stopni na radiany wyrażone w pi:

α (radiany) = (α (stopnie) / 180 °) × π = (30 ° / 180 °) × π

 = (1/6) × π = π / 6 rad = 0,166667π rad

 

Jak konwertować radiany na stopnie ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY