Jak przekonwertować radiany na stopnie

Wzór konwersji radiany na stopnie

Jeden stopień to 0,01745329252 radianów:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Jeden radian to 57,295779513 stopni:

1 rad = 180 ° / π = 57,295779513 °

 

Kąt α w stopniach jest równy kątowi α w radianach razy 180 stopni podzielonemu przez stałą pi:

α (stopnie) = α (radiany) × 180 ° / π

lub

stopnie = radiany × 180 ° / π

Przykład

Zamień kąt 0.5236 rad na stopnie:

α (stopnie) = α (radiany) × 180 ° / π = 0,5236 rad × 180 ° / 3,1459 = 30 °

 

Jak zamienić stopnie na radiany ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY