Konwersja watów na gigawaty

Konwersja mocy w watach (W) na gigawaty (GW) : kalkulator i sposób konwersji.

Kalkulator konwersji watów do gigawatów

Kalkulator konwersji mocy watów (W) na gigawaty (GW) .

Wprowadź moc w watach i naciśnij przycisk Convert :

W
   
Wynik w gigawatach: GW

Kalkulator konwersji GW na waty ►

Jak przekonwertować waty na gigawaty

1 W = 10-9 GW = 1/1000000000 GW

1 GW = 10 9 W = 1000000000 W.

Formuła konwersji watów na gigawaty

Moc w gigawatach P (GW) jest równa mocy w watach P (W ) podzielonej przez 10 9 :

P (GW) = P (W) / 10 9

Przykład

Zamień 5 W na gigawaty:

P (GW) = 5 W / 10 9 = 5 × 10-9 GW

Tabela konwersji watów na gigawaty

Moc (waty) Moc (gigawaty)
0 W. 0 GW
1000 W. 0,000001 GW
10000 W. 0,00001 GW
100000 W. 0,0001 GW
1000000 W. 0,001 GW
10000000 W. 0,01 GW
100000000 W. 0,1 GW
1000000000 W. 1 GW

 

GW do konwersji watów ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA MOCY
SZYBKIE STOŁY