Ako vypočítať moju známku

Výpočet stupňa. Ako vypočítať známku.

Výpočet váženého stupňa

Vážená známka sa rovná súčtu súčtu váh (w) v percentách (%) krát známka (g):

Vážená známka = š 1 × g 1 + š 2 × g 2 + š 3 × g 3 + ...

Ak váhy nie sú v percentách (hodiny alebo body ...), mali by ste ich tiež vydeliť súčtom váh:

Vážená známka = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...) / ( w 1 + w 2 + w 3 + ...)

Príklad

3 body Matematický kurz so známkou 80%.

5 bodov Kurz biológie so známkou 90%.

2 body Kurz histórie so známkou 72%.

Vážený priemer známok sa počíta z:

Vážená známka

 = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 ) / ( w 1 + w 2 + w 3 )

= (3 × 80% + 5 × 90% + 2 × 72%) / (3 + 5 + 2) = 83,4%

 

Kalkulačka známok ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETNÉ Kalkulátory
RÝCHLE TABUĽKY