Ako vypočítať známku záverečnej skúšky

Výpočet stupňa záverečnej skúšky.

Výpočet stupňa záverečnej skúšky

Známka za záverečnú skúšku sa rovná 100% násobku požadovaného stupňa, mínus 100% mínus hmotnosť záverečnej skúšky (w) krát aktuálna známka (g), vydelená hmotnosťou záverečnej skúšky (w):

Záverečná skúška trieda =

= (100% × požadovaný stupeň - (100% - w ) × súčasný stupeň ) / w

Príklad

Aktuálny stupeň je 70% (alebo C-).

Hmotnosť záverečnej skúšky je 50%.

Požadovaná známka je 80% (alebo B-).

Kalkulácia

Známka za záverečnú skúšku sa rovná 100% násobku požadovaného stupňa, mínus 100% mínus hmotnosť záverečnej skúšky (w) krát aktuálna známka (g), vydelená hmotnosťou záverečnej skúšky (w):

Záverečná skúška trieda =

= (100% × požadovaný stupeň - (100% - w ) × súčasný stupeň ) / w

= (100% × 80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Výsledná známka záverečnej skúšky by teda mala byť 90% (alebo A-).

 

Kalkulačka konečných známok ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETNÉ Kalkulátory
RÝCHLE TABUĽKY