Konečná známka kalkulačka


Vypočítajte známku záverečnej skúšky

%
%
%
%

Kalkulačka známok ►

Vypočítajte známku záverečnej skúšky s viacerými známkami

Zapnuté Aktuálna známka (list) Aktuálna známka (%) Váha
  Cieľový stupeň (list) Cieľová známka (%) Celkové hmotnosti
 
  Známka záverečnej skúšky Známka záverečnej skúšky Závažná skúška
 
Aktuálny
stupeň (%)

Známka za záverečnú skúšku (%)
Trieda (%)

Kalkulačka známok ►


Vypočítajte celkovú známku z triedy

%
%
%
%

Výpočet výsledného stupňa

Príklad č

Aktuálny stupeň je 70% (alebo C-).

Hmotnosť záverečnej skúšky je 50%.

Požadovaná známka je 80% (alebo B-).

Kalkulácia:

Známka za záverečnú skúšku sa rovná požadovanej známke mínus 100% mínus hmotnosť záverečnej skúšky (w) krát aktuálna známka (g) vydelená hmotnosťou záverečnej skúšky (w):

Stupeň záverečnej skúšky

= ( požadovaný stupeň - (100% - hmotn. ) × súčasný stupeň ) / hmotn

= (80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Výsledná známka záverečnej skúšky by teda mala byť 90% (alebo A-).

Príklad č

Úloha 1: váha1 = 50%, známka1 = 16 z 20.

Úloha 2: váha2 = 30%, maximálna známka = 30.

Úloha 3: váha3 = 20%, maximálna známka = 40.

Nájdite priemernú známku v úlohách 2 a 3 potrebnú na získanie klasifikácie na úrovni 85%.

Kalkulácia:

Aktuálny stupeň = Zadanie 1 stupeň = stupeň1 / max. Stupeň1 = 16/20 = 0,8 = 80%

Požadovaná známka = 85%

Hmotnosť záverečnej skúšky = hmotnosť = hmotnosť2 + hmotnosť3 = 30% + 20% = 50%

Stupeň záverečnej skúšky

= ( požadovaný stupeň - (100% - hmotn. ) × súčasný stupeň ) / hmotn

= (85% - 50% × 80%) / 50% = 90%

To znamená, že v úlohách 2 a 3 musíte získať priemerný známku 90%, aby ste dosiahli známku 85%.

Zadanie 2 známka = 90% × max. Známka = 90% × 30 = 27

Priradenie 3 známka = 90% × max. Známka = 90% × 40 = 36

 

Kalkulačka známok ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETNÉ Kalkulátory
RÝCHLE TABUĽKY