Kalkulačka váženého priemeru

Kalkulačka váženého priemeru a výpočet. Vážená stredná kalkulačka.

Váha Číslo
Vážený priemer:
Celková hmotnosť:
Kalkulácia:

Priemerná kalkulačka ►

Výpočet váženého priemeru

Vážený priemer ( x ) sa rovná súčtu súčinu hmotnosti (w i ) krát počet dát (x i ) vydelený súčtom váh:

Vážený priemer

Príklad

Nájdite vážený priemer známok v triede (s rovnakou hmotnosťou) 70,70,80,80,80,90:

Pretože váha všetkých ročníkov je rovnaká, môžeme tieto ročníky vypočítať jednoduchým priemerom alebo vypočítať, koľkokrát sa každý ročník zdvihol, a použiť vážený priemer.

2 × 70,3 × 80,1 × 90

x = (2 × 70 + 3 × 80 + 1 × 90) / (2 + 3 + 1) = 470/6 = 78,33333

 

Priemerná kalkulačka ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY