Stredoškolská kalkulačka GPA

Názov triedy

Stupeň Úvery Váha

Kalkulačka GPA na vysokej škole ►

Výpočet GPA

GPA sa počíta ako vážený priemer známok, keď počet kreditov / hodín predstavuje váhu a číselný stupeň sa prevezme z tabuľky GPA.

GPA sa rovná súčtu súčinu hmotnosti kreditných hodín (w) a stupňa (g):

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ... + w n × g n

Hmotnosť kreditných hodín (w i ) sa rovná kreditným hodinám triedy vydelená súčtom kreditných hodín všetkých tried:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

Tabuľka GPA

Stupeň GPA
A + 4.33
A 4,00
A- 3.67
B + 3.33
B 3,00
B- 2,67
C + 2.33
C 2,00
C- 1,67
D + 1.33
D 1,00
D- 0,67
F 0
P (prejsť) -
NP (zákaz vstupu) -

 

Výpočet GPA ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETNÉ Kalkulátory
RÝCHLE TABUĽKY