Matematické symboly

Matematické symboly a znaky sa používajú na opis matematických čísel, výrazov a operácií.

Matematické symboly a definície

Základné matematické symboly + - × ÷ = () </% ...
Symboly algebry x ≜≈∑∏ e ...
Symboly geometrie ||º || Δ ...
Štatistické symboly P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Logické symboly ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Nastaviť symboly teórie {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Symboly pre počet a analýzu εiy '∫ d / dx
Číselné symboly 01234567 ...
Symboly gréckej abecedy αβγδεζηθ ...
Rímske číslice XIVLCD

 

 

 


Pozri tiež

Advertising

MATICKÉ SYMBOLY
RÝCHLE TABUĽKY