Logické symboly

Logické znaky a symboly

Tabuľka logických matematických symbolov

Symbol Názov symbolu Význam / definícia Príklad
a a x r
^ strieška / háčik a x ^ y
& ampersand a x & y
+ plus alebo x + r
obrátený vsuvka alebo xr
| zvislá čiara alebo x | r
x ' jediný citát nie - negácia x '
x bar nie - negácia x
¬ nie nie - negácia ¬ x
! výkričník nie - negácia ! X
zakrúžkované plus / oplus exkluzívne alebo - xor xr
~ tilda negácia ~ x
naznačuje    
ekvivalent keby a len keby (iff)  
ekvivalent keby a len keby (iff)  
pre všetkých    
existuje    
neexistuje    
preto    
pretože / od    

 


Pozri tiež

Advertising

MATICKÉ SYMBOLY
RÝCHLE TABUĽKY