Číselné symboly

Tu je niekoľko typov číselných symbolov:

Tabuľka číselných symbolov

názov Západná arabčina Roman Východná arabčina Hebrejsky
nula 0   ٠  
jeden 1 Ja ١ א
dva 2 II ٢ ב
tri 3 III ٣ ג
štyri 4 IV ٤ ד
päť 5 V ٥ ה
šesť 6 VI ٦ ו
sedem 7 VII ٧ ז
osem 8 VIII ٨ ח
deväť 9 IX ٩ ט
desať 10 X ١٠ י
jedenásť 11 XI ١١ יא
dvanásť 12 XII ١٢ יב
trinásť 13 XIII ١٣ יג
štrnásť 14 XIV ١٤ יד
pätnásť 15 XV ١٥ טו
šestnásť 16 XVI ١٦ טז
sedemnásť 17 XVII ١٧ יז
osemnásť 18 XVIII ١٨ יח
devätnásť 19 XIX ١٩ יט
dvadsať 20 XX ٢٠ כ
tridsať 30 XXX ٣٠ ל
štyridsať 40 XL ٤٠ מ
päťdesiat 50 L ٥٠ נ
šesťdesiat 60 LX ٦٠ ס
sedemdesiat 70 LXX ٧٠ ע
osemdesiat 80 LXXX ٨٠ פ
deväťdesiat 90 XC ٩٠ צ
sto 100 C ١٠٠ ק

 


Pozri tiež

Advertising

MATICKÉ SYMBOLY
RÝCHLE TABUĽKY