Nastavite teoretične simbole

Seznam zastavljenih simbolov teorije in verjetnosti množic.

Tabela simbolov teorije množic

Simbol Ime simbola Pomen /
opredelitev
Primer
{} set zbirka elementov A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| tako da tako da A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B križišče predmeti, ki pripadajo nizu A in nizu B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B zveza predmeti, ki pripadajo nizu A ali nizu B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B podnabor A je podskupina B. niz A je vključen v sklop B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B pravilno podnabor / strogo podnabor A je podskupina B, vendar A ni enak B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B ni podmnožica množica A ni podskupina niza B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B nadnabor A je nabor B. množica A vključuje množico B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B ustrezna nadnabor / stroga nadnabor A je super množica B, vendar B ni enak A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B ni superset množica A ni nadnabor množice B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A nastavljena moč vse podmnožice A  
\ mathcal {P} (A) nastavljena moč vse podmnožice A  
A = B enakost oba sklopa imata enake člane A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c dopolnilo vsi predmeti, ki ne spadajo v sklop A  
A ' dopolnilo vsi predmeti, ki ne spadajo v sklop A  
A \ B relativno dopolnilo predmeti, ki pripadajo A in ne B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB relativno dopolnilo predmeti, ki pripadajo A in ne B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B simetrična razlika predmeti, ki pripadajo A ali B, ne pa tudi njihovemu presečišču A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B simetrična razlika predmeti, ki pripadajo A ali B, ne pa tudi njihovemu presečišču A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A element,
pripada
določeno članstvo A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A ni element ni določeno članstvo A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) naročeni par zbirka 2 elementov  
A × B kartezijanski izdelek niz vseh urejenih parov iz A in B  
| A | kardinalnost število elementov množice A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A kardinalnost število elementov množice A A = {3,9,14}, # A = 3
| navpična vrstica tako da A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null neskončna kardinalnost naravnih števil  
1 aleph-one kardinalnost preštetih rednih števil  
Ø prazen niz Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} univerzalni komplet niz vseh možnih vrednosti  
0 nastavljena naravna števila / cela števila (z ničlo) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 nastavljena naravna števila / cela števila (brez ničle) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
nastavljene celoštevilčne številke \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
niz racionalnih števil \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}in b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
nastavljene realne številke \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6,343434 ∈\ mathbb {R}
nabor kompleksnih števil \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Statistični simboli ►

 


Poglej tudi

Facebook Twitter WhatsApp E-naslov

Napišite, kako izboljšati to stran

MATEMATIČNI SIMBOLI
HITRE MIZE