Matematični simboli

Matematični simboli in znaki se uporabljajo za opis matematičnih števil, izrazov in operacij.

Matematični simboli in definicije

Osnovni matematični simboli + - × ÷ = () <>% ...
Simboli algebre x ≜≈∑∏ e ...
Geometrijski simboli ∡∟º || Δ ...
Statistični simboli P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Logični simboli ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Nastavite teoretične simbole {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Simboli za izračun in analizo εiy '∫ d / dx
Številčni simboli 01234567 ...
Simboli grške abecede αβγδεζηθ ...
Rimske številke XIVLCD

 

 

 


Poglej tudi

Facebook Twitter WhatsApp E-naslov

Napišite, kako izboljšati to stran

MATEMATIČNI SIMBOLI
HITRE MIZE