ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ మార్పిడికి కూలంబ్స్

కూలంబ్స్ (సి) నుండి ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ (ఇ) ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు కూలంబ్స్

కూలంబ్స్‌లో ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్‌ను నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

సి
   
ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఫలితం:

కూలంబ్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్

కూలమ్‌లను ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్‌గా ఎలా మార్చాలి

1 సి = 6.24150975⋅10 18

లేదా

1 ఇ = 1.60217646⋅10 -19 సి

ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ మార్పిడి సూత్రానికి కూలంబ్స్

ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ Q (e) లోని ఛార్జ్ కూలంబ్స్ Q (C) సార్లు 6.24150975⋅10 18 :

Q (e) = Q (C) × 6.24150975⋅10 18

ఉదాహరణ

3 కూలంబులను ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జీగా మార్చండి:

Q (e) = 3C × 6.24150975⋅10 18 = 1.872⋅10 19

కూలంబ్ టు ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ కన్వర్షన్ టేబుల్

ఛార్జ్ (కూలంబ్) ఛార్జ్ (ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్)
0 సి 0 ఇ
1 సి 6.24150975⋅10 18
10 సి 6.24150975⋅10 19
100 సి 6.24150975⋅10 20
1000 సి 6.24150975⋅10 21
10000 సి 6.24150975⋅10 22
100000 సి 6.24150975⋅10 23
1000000 సి 6.24150975⋅10 24

 

కూలంబ్స్ మార్పిడికి ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఛార్జ్ మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్