కూలింబ్స్ టు మిల్లికౌలోంబ్స్ మార్పిడి

కూలంబ్స్ (సి) నుండి మిల్లికౌలోంబ్స్ (ఎంసి) ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కూలింబ్స్ టు మిల్లికౌలోంబ్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కూలంబ్స్‌లో ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్‌ను నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

సి
   
మిల్లికౌలోంబ్స్ ఫలితం: mC

mC టు కూలంబ్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కూలంబులను మిల్లీకౌలంబ్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1 సి = 1000 ఎంసి

లేదా

1 ఎంసి = 0.001 సి

కూలింబ్స్ టు మిల్లికౌలోంబ్స్ కన్వర్షన్ ఫార్ములా

మిల్లికౌలోంబ్స్ Q (mC) లోని ఛార్జ్ కూలంబ్స్ Q (C) సార్లు 1000 లో ఛార్జ్కు సమానం :

Q (mC) = Q (C) × 1000

ఉదాహరణ

3 కూలంబులను మిల్లీకౌలంబ్స్‌గా మార్చండి:

Q (mC) = 3C × 1000 = 3000mC

కూలంబ్ టు మిల్లికౌలోంబ్స్ కన్వర్షన్ టేబుల్

ఛార్జ్ (కూలంబ్) ఛార్జ్ (మిల్లికౌలాంబ్)
0 సి 0 mC
0.001 సి 1 ఎం.సి.
0.01 సి 10 ఎం.సి.
0.1 సి 100 ఎం.సి.
1 సి 1000 ఎం.సి.
10 సి 10000 ఎం.సి.
 100 సి 100000 ఎం.సి.
 1000 సి 1000000 ఎం.సి.

 

mC టు కూలంబ్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఛార్జ్ మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్