నానోకౌలోంబ్స్ మార్పిడికి కూలంబ్స్

కూలంబ్స్ (సి) నుండి నానోకౌలోంబ్స్ (ఎన్‌సి) ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

నానోకౌలోంబ్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు కూలంబ్స్

కూలంబ్స్‌లో ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్‌ను నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

సి
   
నానోకౌలోంబ్స్ ఫలితం: nC

nC టు కూలంబ్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కూలంబులను నానోకౌలంబ్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1 సి = 10 9 ఎన్ సి

లేదా

1nC = 10 -9 సి

నానోకౌలోంబ్స్ మార్పిడి సూత్రానికి కూలంబ్స్

నానోకౌలోంబ్స్ Q ( nC ) లోని ఛార్జ్ కూలంబ్స్ Q (C) సార్లు 10 9 :

Q (nC) = Q (C) × 10 9

ఉదాహరణ

3 కూలంబులను నానోకౌలంబ్స్‌గా మార్చండి:

Q (NC) = 3C × 10 9 = 3⋅10 9 NC

కూలంబ్ టు నానోకౌలోంబ్స్ కన్వర్షన్ టేబుల్

ఛార్జ్ (కూలంబ్) ఛార్జ్ (నానోకౌలాంబ్)
0 సి 0 nC
0.000001 సి 10 3 ఎన్.సి.
0.00001 సి 10 4 ఎన్.సి.
0.0001 సి 10 5 ఎన్.సి.
0.001 సి 10 6 ఎన్.సి.
0.01 సి 10 7 ఎన్.సి.
0.1 సి 10 8 ఎన్.సి.
1 సి 10 9 ఎన్.సి.

 

nC టు కూలంబ్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఛార్జ్ మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్