మైక్రోకౌలంబ్స్ మార్పిడికి కూలంబ్స్

కూలంబ్స్ (సి) నుండి మైక్రోకౌలంబ్స్ (μC) ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

మైక్రోకలోంబ్స్ కాలిక్యులేటర్‌కు కూలంబ్స్

కూలంబ్స్‌లో ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్‌ను నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

సి
   
మైక్రోకలోంబ్స్ ఫలితం: μC

μC నుండి కూలంబ్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కూలంబ్‌లను మైక్రోకౌలంబ్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1 సి = 1000000μ సి

లేదా

1μC = 0.000001 సి

మైక్రోకౌలంబ్స్ ఫార్ములాకు కూలంబ్స్

మైక్రోకలోంబ్స్ Q (μC) లోని ఛార్జ్ కూలంబ్స్ Q (C) సార్లు 1000000 లో ఛార్జ్కు సమానం :

Q (μC) = Q (C) × 1000000

ఉదాహరణ

3 కూలంబులను మైక్రోకౌలంబ్స్‌గా మార్చండి:

Q (μC) = 3C × 1000000 = 3000000μC

కూలంబ్ టు మైక్రోకలోంబ్స్ టేబుల్

ఛార్జ్ (కూలంబ్) ఛార్జ్ (మైక్రోకౌలాంబ్)
0 సి 0 μC
0.000001 సి 1 μC
0.00001 సి 10 μC
0.0001 సి 100 μC
0.001 సి 1000 μC
0.01 సి 10000 .C
0.1 సి 100000 .C
1 సి 1000000 .C

 

μC కు కూలంబ్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఛార్జ్ మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్