เครื่องคำนวณตรีโกณมิติ

เครื่องคิดเลขสามเหลี่ยมมุมฉาก

ป้อนค่าด้านเดียวและค่าที่สองแล้วกดปุ่มคำนวณ :

 

เครื่องคิดเลขฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ผลลัพธ์:

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

บาปA = ตรงข้าม / ด้านตรงข้ามมุมฉาก = a / c

cos A = ประชิด / ด้านตรงข้ามมุมฉาก = b / c

tan A = ตรงข้าม / ประชิด = a / b

 

csc A = ด้านตรงข้ามมุมฉาก / ตรงข้าม = c / a

วินาทีA = ด้านตรงข้ามมุมฉาก / ประชิด = c / b

cot A = ประชิด / ตรงข้าม = b / a

 

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

เครื่องคิดเลขคณิตศาสตร์
ตารางอย่างรวดเร็ว