ลอการิทึมของศูนย์

ลอการิทึมของศูนย์คืออะไร? เหตุใดจึงไม่กำหนดบันทึก (0)

บันทึกฟังก์ชันลอการิทึมจริงb (x) ถูกกำหนดสำหรับ x/ 0 เท่านั้น

เราหาเลข x ไม่ได้ดังนั้นฐาน b ที่ยกกำลัง x จึงเท่ากับศูนย์:

b x = 0, xไม่มีอยู่จริง

ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดลอการิทึมฐาน b ของศูนย์

ไม่ได้กำหนดบันทึกb (0)

ตัวอย่างเช่นไม่ได้กำหนดลอการิทึมฐาน 10 ของ 0:

ไม่ได้กำหนดบันทึก10 (0)

ขีด จำกัด ของลอการิทึมฐานของ x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์จากด้านบวก (0+) คือลบอินฟินิตี้:

ลิมล็อก (x) = -infinity

 

ลอการิทึมของหนึ่ง►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

ลอการิทึม
ตารางอย่างรวดเร็ว