ตารางเพิ่มเติม

ใช้แผนภูมิตารางเพิ่มเติมแบบโต้ตอบเพื่อเพิ่มตัวเลขสองตัวอย่างรวดเร็ว

กดปุ่มคอลัมน์และปุ่มแถวด้านล่างเพื่อรับผลลัพธ์เพิ่มเติม:

+
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
+ =

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

NUMBERS
ตารางอย่างรวดเร็ว