ระบบตัวเลข

ระบบตัวเลข

b - ฐานระบบตัวเลข

d n - หลักที่ n

n - สามารถเริ่มต้นจากจำนวนลบหากจำนวนนั้นมีส่วนที่เป็นเศษส่วน

N +1 - จำนวนหลัก

ระบบเลขฐานสอง - ฐาน -2

เลขฐานสองใช้เพียง 0 และ 1 หลัก

B หมายถึงคำนำหน้าไบนารี

ตัวอย่าง:

10101 2 = 10101B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 1 = 21

10111 2 = 10111B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23

100011 2 = 100011B = 1 × 2 5 + 0 × 2 4 + 0 × 2 3 + 0 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 32 + 2 + 1 = 35

ระบบเลขฐานแปด - ฐาน -8

เลขฐานแปดใช้ตัวเลขตั้งแต่ 0..7

ตัวอย่าง:

27 8 = 2 × 8 1 + 7 × 8 0 = 16 + 7 = 23

30 8 = 3 × 8 1 + 0 × 8 0 = 24

4307 8 = 4 × 8 3 + 3 × 8 2 + 0 × 8 1 + 7 × 8 0 = 2247

ระบบเลขฐานสิบ - ฐาน -10

เลขฐานสิบใช้ตัวเลขตั้งแต่ 0..9

นี่คือตัวเลขปกติที่เราใช้

ตัวอย่าง:

2538 10 = 2 × 10 3 + 5 × 10 2 + 3 × 10 1 + 8 × 10 0

ระบบเลขฐานสิบหก - ฐาน -16

เลขฐานสิบหกใช้ตัวเลขตั้งแต่ 0..9 และ A..F

H หมายถึงคำนำหน้าฐานสิบหก

ตัวอย่าง:

28 16 = 28H = 2 × 16 1 + 8 × 16 0 = 40

2F 16 = 2FH = 2 × 16 1 + 15 × 16 0 = 47

BC12 16 = BC12H = 11 × 16 3 + 12 × 16 2 + 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 48146

ตารางการแปลงระบบตัวเลข

ทศนิยม

ฐาน -10

ไบนารี่

ฐาน -2

ฐานแปด

ฐาน -8

เลขฐานสิบหก

ฐาน -16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1,000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
16 10,000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1A
27 11011 33 1B
28 11100 34 1C
29 11101 35 1D
30 11110 36 1E
31 11111 37 1F
32 100000 40 20

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

  

 

NUMBERS
ตารางอย่างรวดเร็ว