ASCII halaga ng 'A' at 'a'

Mga code ng ASCII para sa 'A' at 'a'.

Mga code ng ASCII para sa 'A'

'Isang' decimal code: 65 10
'A' hex code: 41 16
'A' binary code: 01000001 2
'Isang' octal code: 101 8
'A' na pagkakasunud-sunod ng pagtakas: \ x41
'A' HTML code: & # 65;

Mga code ng ASCII para sa 'a'

'a' decimal code: 97 10
'a' hex code: 61 16
'a' binary code: 01100001 2
'a' octal code: 141 8
'isang' pagkakasunud-sunod ng pagtakas: \ x61
'a' HTML code: & # 97;

 


Tingnan din

Advertising

 

 

CODES ng ASCII
RAPID TABLES