Talaan ng ASCII

   
Disyembre Hex Binary HTML Char Paglalarawan
0 00 00000000 & # 0; NUL Wala
1 01 00000001 & # 1; SOH Simula ng Header
2 02 00000010 & # 2; STX Simula ng Teksto
3 03 00000011 & # 3; ETX Wakas ng Teksto
4 04 00000100 & # 4; EOT Pagtatapos ng Paghahatid
5 05 00000101 & # 5; ENQ Pagtatanong
6 06 00000110 & # 6; ACK Kilalanin
7 07 00000111 & # 7; BEL Bell
8 08 00001000 & # 8; BS Backspace
9 09 00001001 & # 9; HT Pahalang na Tab
10 0A 00001010 & # 10; LF Line Feed
11 0B 00001011 & # 11; VT Tab na Vertical
12 0C 00001100 & # 12; FF Form Feed
13 0D 00001101 & # 13; CR Pagbabalik ng Karwahe
14 0E 00001110 & # 14; KAYA Shift Out
15 0F 00001111 & # 15; SI Shift In
16 10 00010000 & # 16; DLE Pagtakas ng Data Link
17 11 00010001 & # 17; DC1 Pagkontrol sa Device 1
18 12 00010010 & # 18; DC2 Pagkontrol sa Device 2
19 13 00010011 & # 19; DC3 Pagkontrol sa Device 3
20 14 00010100 & # 20; DC4 Pagkontrol sa Device 4
21 15 00010101 & # 21; NAK Negatibong Pagkilala
22 16 00010110 & # 22; SYN Magkasabay
23 17 00010111 & # 23; ETB Pagtatapos ng Transmission Block
24 18 00011000 & # 24; MAAARI Kanselahin
25 19 00011001 & # 25; EM Pagtatapos ng Medium
26 1A 00011010 & # 26; SUB Kapalit
27 1B 00011011 & # 27; ESC Makatakas
28 1C 00011100 & # 28; FS Paghihiwalay ng File
29 1D 00011101 & # 29; GS Paghihiwalay ng Grupo
30 1E 00011110 & # 30; RS Paghihiwalay ng Record
31 1F 00011111 & # 31; US Paghihiwalay ng Yunit
32 20 00100000 & # 32; space Space

Pinalawak na talahanayan ng ASCII

Disyembre Hex Binary HTML Char  


Tingnan din

Advertising

TEXT NG CODE
RAPID TABLES