Ohm (Ω)

Ang Ohm (simbolo Ω) ay ang yunit ng elektrisidad ng paglaban.

Ang yunit ng Ohm ay ipinangalan kay George Simon Ohm.

1 Ω = 1V / 1A = 1J ⋅ 1s / 1C 2

Talaan ng mga halaga ng paglaban ng Ohm

pangalan simbolo pagbabalik-loob halimbawa
milli-ohm 1mΩ = 10 -3 Ω R 0 = 10mΩ
ohm Ω

-

R 1 = 10Ω
kilo-ohm 1kΩ = 10 3 Ω R 2 = 2kΩ
mega-ohm 1MΩ = 10 6 Ω R 3 = 5MΩ

Ohmmeter

Ang Ohmmeter ay isang aparato sa pagsukat na sumusukat sa paglaban.

 


Tingnan din

Advertising

UNIT ng Elektrisidad at Elektroniko
RAPID TABLES