Bolta (V)

Kahulugan ng bolta

Ang volt ay ang de-koryenteng yunit ng boltahe o potensyal na pagkakaiba (simbolo: V).

Ang isang Volt ay tinukoy bilang pagkonsumo ng enerhiya ng isang joule bawat kuryente na singil ng isang coulomb.

1V = 1J / C

Ang isang volt ay katumbas ng kasalukuyang 1 amp beses na paglaban ng 1 ohm:

1V = 1A ⋅ 1Ω

Alessandro Volta

Ang unit ng Volt ay ipinangalan kay Alessandro Volta, isang Italyano na pisisista na naimbento ng isang de-kuryenteng baterya.

Mga boltahe na subunit at talahanayan ng conversion

pangalan simbolo pagbabalik-loob halimbawa
microvolt μV 1μV = 10 -6 V V = 30μV
millivolt mV 1mV = 10 -3 V V = 5mV
bolta V

-

V = 10V
kilovolt kV 1kV = 10 3 V V = 2kV
megavolt MV 1MV = 10 6 V V = 5MV

Volts sa conversion ng watts

Ang lakas sa watts (W) ay katumbas ng boltahe sa volts (V) beses sa kasalukuyang mga amp (A):

watts (W) = volts (V) × amps (A)

Volts na sumali sa conversion

Ang enerhiya sa joules (J) ay katumbas ng boltahe sa volts (V) beses na ang singil ng kuryente sa coulombs (C):

joules (J) = volts (V) × coulombs (C)

Bolts sa amps na conversion

Ang kasalukuyang nasa mga amp (A) ay katumbas ng boltahe sa volts (V) na hinati ng paglaban sa ohms (Ω):

amps (A) = volts (V) / ohms (Ω)

Ang kasalukuyang nasa mga amp (A) ay katumbas ng lakas sa watts (W) na hinati ng boltahe sa volts (V):

amps (A) = watts (W) / volts (V)

Volts sa electron-volts conversion

Ang enerhiya sa electronvolts (eV) ay katumbas ng potensyal na pagkakaiba o boltahe sa volts (V) beses na ang singil ng elektrisidad sa mga singil ng electron (e):

electronvolts (eV) = volts (V) × electron-charge (e)

                             = volts (V) × 1.602176e-19 coulombs (C)

 


Tingnan din

Advertising

UNIT ng Elektrisidad at Elektroniko
RAPID TABLES