Ano ang natural na logarithm ng 1?

Ano ang natural na logarithm ng isa.

ln (1) =?

Ang likas na logarithm ng isang bilang x ay tinukoy bilang batayang e logarithm ng x:

ln ( x ) = log e ( x )

Kaya

ln (1) = log e (1)

Alin ang bilang na dapat nating itaas e upang makakuha ng 1.

e 0 = 1

Kaya ang natural na logarithm ng isa ay zero:

ln (1) = log e (1) = 0

 

Likas na logarithm ng e ►

 


Tingnan din

Advertising

Likas na LOGARITO
RAPID TABLES