Likas na Calculator ng Logarithm

Ang likas na logarithm ng x ay ang batayang e logarithm ng x:

ln x = log e x = y

ln

* Gumamit ng e para sa notasyong pang-agham. Hal: 5e3, 4e-8, 1.45e12

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES