Mga Sistema ng Numero

Sistema ng Numeral

b - base ng sistema ng numeral

d n - ang n-th digit

n - maaaring magsimula mula sa negatibong numero kung ang bilang ay may bahagi ng maliit na bahagi.

N +1 - ang bilang ng mga digit

Binary Numeral System - Base-2

Ang mga numero ng binary ay gumagamit lamang ng 0 at 1 na mga digit.

Ang B ay nangangahulugang binary prefiks.

Mga halimbawa:

10101 2 = 10101B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 1 = 21

10111 2 = 10111B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23

100011 2 = 100011B = 1 × 2 5 + 0 × 2 4 + 0 × 2 3 + 0 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 32 + 2 + 1 = 35

Octal Numeral System - Base-8

Gumagamit ang mga numero ng ocal ng mga digit mula sa 0..7.

Mga halimbawa:

27 8 = 2 × 8 1 + 7 × 8 0 = 16 + 7 = 23

30 8 = 3 × 8 1 + 0 × 8 0 = 24

4307 8 = 4 × 8 3 + 3 × 8 2 + 0 × 8 1 + 7 × 8 0 = 2247

Decimal Numeral System - Base-10

Ang mga decimal number ay gumagamit ng mga digit mula sa 0..9.

Ito ang mga regular na numero na ginagamit namin.

Halimbawa:

2538 10 = 2 × 10 3 + 5 × 10 2 + 3 × 10 1 + 8 × 10 0

Hexadecimal Numeral System - Base-16

Ang mga numero ng hex ay gumagamit ng mga digit mula sa 0..9 at A..F.

Ang H ay nagsasaad ng hex pref.

Mga halimbawa:

28 16 = 28H = 2 × 16 1 + 8 × 16 0 = 40

2F 16 = 2FH = 2 × 16 1 + 15 × 16 0 = 47

BC12 16 = BC12H = 11 × 16 3 + 12 × 16 2 + 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 48146

Talahanayan ng conversion ng mga system ng numero

Desimal

Base-10

Binary

Base-2

Oktal

Base-8

Hexadecimal

Base-16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
16 10000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1A
27 11011 33 1B
28 11100 34 1C
29 11101 35 1D
30 11110 36 1E
31 11111 37 1F
32 100000 40 20

 


Tingnan din

Advertising

  

 

NUMERO
RAPID TABLES