Binary to Tagasalin ng Teksto

Ipasok ang binary mga numero sa anumang prefix / postfix / delimiter at pindutin ang I-convert ang button
(Eg: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Text to binary converter ►

Ang pag-encode ng teksto ng ASCII ay gumagamit ng nakapirming 1 byte para sa bawat character.

Ang pag-encode ng UTF-8 na teksto ay gumagamit ng variable na bilang ng mga byte para sa bawat character. Nangangailangan ito ng delimiter sa pagitan ng bawat binary number.

Paano Mag-convert ng Binary sa Text

I-convert ang binary ASCII code sa teksto:

 1. Kumuha ng binary byte
 2. I-convert ang binary byte sa decimal
 3. Kumuha ng character ng ASCII code mula sa talahanayan ng ASCII
 4. Magpatuloy sa susunod na byte

Halimbawa

I-convert ang "01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011" binary ASCII code sa teksto:

Solusyon:

Gumamit ng talahanayan ng ASCII upang makakuha ng character mula sa ASCII code.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = "a"

Para sa lahat ng mga binary byte dapat mong makuha ang teksto:

"Magtanim ng puno"

Paano mai-convert ang Binary sa Text?

 1. Kumuha ng binary byte code
 2. I-convert ang binary byte sa decimal
 3. Kumuha ng character ng decimal ASCII code mula sa talahanayan ng ASCII
 4. Magpatuloy sa susunod na byte ng binary

Paano gamitin ang Binary to Text converter?

 1. I-paste ang mga binary byte code sa input text box.
 2. Piliin ang uri ng pag-encode ng character.
 3. Pindutin ang pindutan ng I-convert.

Paano i-convert ang Binary code sa Ingles?

 1. Kumuha ng binary byte code
 2. I-convert ang binary byte sa decimal
 3. Kumuha ng titik ng ingles ng decimal ASCII code mula sa talahanayan ng ASCII
 4. Magpatuloy sa susunod na byte ng binary

Paano i-convert ang 01000001 binary sa teksto?

Gumamit ng talahanayan ng ASCII:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = character na 'A'

Paano i-convert ang 00110000 binary sa teksto?

Gumamit ng talahanayan ng ASCII:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = '0' character

Binary sa talahanayan ng conversion ng teksto ng ASCII

Hexadecimal Binary ASCII
Character
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 KAYA
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 MAAARI
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Space
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Ako
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 ikaw
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Tingnan din

Advertising

NUMBER CONVERSION
RAPID TABLES