Probabilidad at Istatistika

Ang posibilidad ay isang teoryang matematika na naglalarawan sa mga random na kaganapan.


Tingnan din

PROBABILITY & STATISTICS
RAPID TABLES