Mga Simbolo ng Matematika

Ang mga simbolo at karatula sa matematika ay ginagamit upang ilarawan ang mga bilang ng matematika, ekspresyon at pagpapatakbo.

Mga simbolo at kahulugan ng matematika

Pangunahing simbolo ng matematika + - × ÷ = () <>% ...
Mga simbolo ng algebra x ≜≈∑∏ e ...
Mga simbolo ng geometry ∡∟º || Δ ...
Mga simbolo ng istatistika P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Mga simbolo ng lohika ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Itakda ang mga simbolo ng teorya {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Mga simbolo ng calculus at pagsusuri εiy '∫ d / dx
Mga simbolo ng numero 01234567 ...
Mga simbolo ng Greek alpabeto αβγδεζηθ ...
Romanong numero XIVLCD

 

 

 


Tingnan din

Facebook Twitter WhatsApp Email

Isulat kung paano pagbutihin ang pahinang ito

MATH SYMBOLS
RAPID TABLES