Itakda ang Mga Simbolo ng Teorya

Listahan ng mga itinakdang simbolo ng itinakdang teorya at posibilidad.

Talaan ng mga itinakdang simbolo ng teorya

Simbolo Pangalan ng Simbolo Kahulugan /
kahulugan
Halimbawa
{} itakda isang koleksyon ng mga elemento A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| ganyan kaya't A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B interseksyon mga bagay na nabibilang sa itakda A at itakda B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B unyon mga bagay na pag-aari upang itakda ang A o itakda B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B subset Ang A ay isang subset ng B. set A ay kasama sa set B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B tamang subset / mahigpit na subset Ang A ay isang subset ng B, ngunit ang A ay hindi katumbas ng B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B hindi subset Ang set A ay hindi isang subset ng set B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superset Ang A ay isang superset ng B. set A ay may kasamang set B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B tamang superset / mahigpit na superset Ang A ay isang superset ng B, ngunit ang B ay hindi katumbas ng A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B hindi superset Ang set A ay hindi isang superset ng set B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A set ng kuryente lahat ng mga subset ng A  
\ matematika {P} (A) set ng kuryente lahat ng mga subset ng A  
A = B pagkakapantay-pantay ang parehong mga set ay may parehong mga miyembro A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
Isang c umakma lahat ng mga bagay na hindi kabilang sa itakda A  
A ' umakma lahat ng mga bagay na hindi kabilang sa itakda A  
A \ B kamag-anak na pandagdag mga bagay na pagmamay-ari ng A at hindi sa B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB kamag-anak na pandagdag mga bagay na pagmamay-ari ng A at hindi sa B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symmetric na pagkakaiba mga bagay na kabilang sa A o B ngunit hindi sa kanilang intersection A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symmetric na pagkakaiba mga bagay na kabilang sa A o B ngunit hindi sa kanilang intersection A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
isang ∈A elemento ng,
kabilang sa
itakda ang pagiging miyembro A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A hindi elemento ng walang itinakdang pagiging miyembro A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) inorder pares koleksyon ng 2 elemento  
A × B Kartesyan produkto hanay ng lahat ng mga order ng pares mula sa A at B  
| A | cardinality ang bilang ng mga elemento ng set A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A cardinality ang bilang ng mga elemento ng set A A = {3,9,14}, # A = 3
| patayong bar ganyan A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null walang katapusang cardinality ng mga natural na numero na itinakda  
1 aleph-one cardinality ng mabibilang na itinakdang mga numero ng itinakda  
Ø walang laman na set Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} unibersal na hanay itinakda ng lahat ng mga posibleng halaga  
0 itinakda ang mga natural na numero / buong numero (na may zero) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 itinakda ang mga natural na numero / buong numero (nang walang zero) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
itinakda ang mga numero ng integer \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
itinakda ang mga makatuwirang numero \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}at b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
itinakda ang totoong mga numero \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
itinakda ang mga kumplikadong numero \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Mga simbolo ng istatistika ►

 


Tingnan din

Facebook Twitter WhatsApp Email

Isulat kung paano pagbutihin ang pahinang ito

MATH SYMBOLS
RAPID TABLES