Ano ang 5 sa roman numerals

Ano ang mga numerong romano para sa bilang limang.

Ang V roman numeral ay katumbas ng bilang 5:

V = 5

 


 

Tingnan din

Advertising

ROMANONG NUMERO
RAPID TABLES